Գաղտնիության քաղաքականություն

տուն / Գաղտնիության քաղաքականություն

Անձնական տվյալների մշակման քաղաքականություն

Անձնական տվյալների մշակման այս քաղաքականությունը սահմանում է improve-image-online.com կայքում օգտագործողի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության մշակման կարգը և պայմանները։ Ընկերությունը հոգ է տանում օգտատերերի անձնական տվյալների գաղտնիության պաշտպանության մասին և ձգտում է ապահովել ստացված տեղեկատվության հուսալի պաշտպանությունը:

Անձնական տվյալներ, որոնք մենք հավաքում ենք

Կայքից օգտվելիս improve-image-online.com մենք կարող ենք հավաքել հետևյալ տեսակի անձնական տվյալները. Օգտագործողի անունը և ազգանունը; Էլեկտրոնային հասցե; Կոնտակտային տվյալներ (հեռախոսահամար և հասցե); Օգտագործողի կողմից կամավոր կերպով տրամադրված այլ տեղեկություններ՝ որպես կայքի կամ դրա ծառայությունների օգտագործման մաս:

Անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման նպատակները

Ստացված անձնական տվյալները օգտագործվում են բացառապես կայքի շահագործումն ապահովելու, ծառայությունների մատուցման և ի հայտ եկած խնդիրների լուծման համար: Մենք կարող ենք օգտագործել տրամադրված տեղեկատվությունը հետևյալ նպատակների համար. Օգտագործողների հարցումների և հարցումների մշակում և պատասխան; Մեր ապրանքների, ծառայությունների, առաջխաղացումների և իրադարձությունների մասին տեղեկատվության տրամադրում; Կայքի որակի և ֆունկցիոնալության բարելավում; Հաղորդակցություն օգտատերերի հետ, ներառյալ տեղեկացում կայքում փոփոխությունների և թարմացումների մասին:

Համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը

Տրամադրելով իր անձնական տվյալները կայքում improve-image-online.com՝ օգտատերը համաձայնում է դրանց մշակմանը համաձայն սույն քաղաքականության։ Օգտատերը իրավունք ունի ցանկացած պահի չեղարկել իր համաձայնությունը՝ ծանուցում ուղարկելով էլեկտրոնային փոստի հասցեին՝ admin@inettools.net կամ կայքում տեղադրված հատուկ ձևի միջոցով:

Անձնական տեղեկատվության պաշտպանություն

Ընկերությունը ապահովում է անձնական տվյալների պահպանման և մշակման անվտանգությունը՝ ձեռնարկելով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ պաշտպանելու տեղեկատվությունը չարտոնված մուտքից, բացահայտումից, փոփոխումից կամ ոչնչացումից: Անձնական տվյալների հասանելիություն ունեն միայն հատուկ լիազորված անձինք, ովքեր պարտավոր են գաղտնի պահել տեղեկատվությունը:

Անձնական տվյալների տրամադրում երրորդ անձանց

Ընկերությունը :Ընկերությունը չի փոխանցում օգտատերերի անձնական տվյալները երրորդ անձանց առանց օգտատիրոջ համաձայնության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նախատեսված է ընկերության բնակության երկրի օրենսդրությամբ: Որոշ իրավիճակներում մենք կարող ենք անձնական տվյալներ փոխանցել մեր գործընկերներին, կապալառուներին կամ այլ կողմերին, որոնց հետ ունենք համապատասխան գաղտնիության համաձայնագրեր:

Ձեր իրավունքները անձնական տվյալների հետ կապված

Օգտագործողները իրավունք ունեն տեղեկանալու իրենց անձնական տվյալների մասին, որոնք պահվում և մշակվում են Inettools.net-ի կողմից։ Օգտատերերը կարող են նաև պահանջել ուղղել կամ ջնջել իրենց անձնական տվյալները, ինչպես նաև հետ վերցնել իրենց համաձայնությունը տվյալների մշակմանը: Իր իրավունքներից օգտվելու համար օգտատերը կարող է կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով տրամադրված կոնտակտային տվյալները:

Քաղաքականության փոփոխություններ

Ընկերությունը Inettools.net-ն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել անձնական տվյալների մշակման այս քաղաքականության մեջ: Ցանկացած փոփոխություն կտեղադրվի այս էջում՝ ուժի մեջ մտնելուց հետո: Կայքում improve-image-online.com-ում անձնական տվյալների մշակման հետ կապված հարցեր կամ խնդիրներ ունենալու դեպքում խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով նշված կոնտակտային տվյալները։ Մենք կփորձենք ձեզ ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն և պարզաբանումներ։